interneTIFF (IE Browser)

interneTIFF (IE Browser) 11.0

TIFF เครื่องมือแสดงคือสิ่งที่คุณต้องมุมมอง TIFF แฟ้มโดยตรงผ่านทางอินเทอร์เน็ต
คะแนนผู้ใช้
4.3  (3 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
11.0 (ลองดู)
นักพัฒนา:
Innomage Enterprises, Inc.
ออกแบบสำหรับสิทธิบัตรของแสดง/การบันทึ/การพิมพ์ที่ United States Patent และ Trademark Office(USPTO)นี้อินเตอร์เน็ต TIFF เครื่องมือแสดงคือสิ่งที่คุณต้องมุมมอง TIFF แฟ้มโดยตรงผ่านทางอินเทอร์เน็ต.
IE เวอร์ชั่นเป็น ActiveX ควบคุมถ้าเทียบกับที่ FireFox Version เป็นปลั๊กออก-ในนี้ FireFox Version คือใช้ของเน็ตสเคปสำหรับ, FireFox และ Opera Browsers น
เราพยายามที่จะรักษาดูเหมือนกันและรู้สึกสำหรับทั้งสองรุ่นนะมากเท่ากับที่เราทำได้
ต่อไปนี้สองคนที่มีคุณสมบัติแตกต่างระหว่างสองคนรุ่น
-Dynamic Display มันยังไม่มีอยู่ใน FireFox Version น
-Automatic Search List วามสามารถของคุณสมบัติมันยังไม่มีอยู่ใน FireFox Version น
nterneTIFF อ่านและเขียนหลาย TIFF รูปแบบนั่นไม่ได้ต้องการเป็น LZW ใบอนุญาตนะ TIFF เป็นป้ายกำกับพื้นฐานรูปแบบแฟ้มออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมรูปแบบสากล interchanges ของดิจิตอลภาพข้อมูล เพราะ TIFF แฟ้มไม่มีทางเดียวเพื่อเก็บข้อมูลรูปภาพข้อมูลของมันอยู่รอบตัวข้าเต็มไปหมรุ่นของ TIFF น interneTIFF สนับสนุนมากที่สุดเหมือนกัน TIFF รูปแบบนะ
interneTIFF สามารถถูกใช้กับทุกเว็บไซด์นั้นมี TIFF ภาพและสนับสนุนต่างกันรสของ TIFF รวมถึง TIFF CCITT, TIFF CCITT กลุ่ม 3, TIFF CCITT กลุ่ม 4, ซึ่งเป็นที่บีบอัด TIFF องแฟ้มที่กำลัโดยปรกติจะใช้สำหรับ FAX การส่งถ่ายข้อมูลและเอกสารการถ่ายภาพได้(LZW ไม่รองรับ)ย
interneTIFF สามารถช่วยสิทธิบัตรของภาพต่างๆเป็น TIFF นและ PDF น
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: